10
Program Homestay dan Pembangunan Komuniti Luar Bandar di Malaysia
RM49.50 RM55.00
Program Homestay dan Pembangunan Komuniti Luar Bandar di Malaysia
Price RM49.50 RM55.00
Product SKU 9789670474816
Availability In Stock
Quantity
Description

Program Homestay dan Pembangunan Komuniti Luar Bandar di Malaysia

Editor: Jabil Mapjabil, 2015

ISBN 978-967-0474-81-6, 257 hlm., RM55.00

 

Buku Program Homestay dan Pembangunan Komuniti Luar Bandar di Malaysia mengetengahkan pelbagai topik dan isu berkaitan dengan program homestay dan komuniti luar bandar di Malaysia. Perkembangan dalam pembangunan program homestay dan peranannya dalam membangunkan komuniti luar bandar merupakan teras utama perbincangan. Buku ini terdiri daripada 12 bab dan disusun mengikut dua skop utama seperti berikut:

 

• Pembangunan program homestay dalam konteks Malaysia

• Kajian kes program homestay di negeri terpilih

 

Buku ini memberikan manfaat kepada mereka yang ingin mengkaji serta mendapatkan pengetahuan lanjut tentang dua bidang utama iaitu program homestay sebagai tarikan pelancongan dan pembangunan ekonomi komuniti luar bandar. Selain daripada mahasiswa, pelbagai pihak sama ada yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam pengurusan program homestay dan pembangunan komuniti di luar bandar.

Reviews (0)
view all
back
0
0 reviews