RM20.00
Pencukaian Lanjutan & Terkhusus Di Malaysia
Price RM20.00
Product SKU 983955977X
Availability Out Of Stock
Description

Pencukaian Lanjutan & Terkhusus Di Malaysia

Samihah Haji Ismail, Kamil Md. Idris, Chek Derashid & Hijatullah Abdul Jabbar, 2000

ISBN 983-9559-77-X, 245 hlm, RM20.00

 

Buku ini merupakan rujukan berbahasa Melayu yang mengambil kira perubahan bagi peringkat pencukaian lanjutan dan terkhusus. Sebanyak 17 bab buku ini merangkumi topik-topik yang peringkat pencukaian lanjutan dan terkhusus yang ditawarkan oleh IPT, seperti Pelepasan Cukai Berganda, Pelepasan Bukan Permastautin, Pencukaian Syarikat, Elaun Perlombongan, Pertanian dan Perhutanan, Penyiasatan Cukai, Pencukaian Syarikat Pajakan, Pembinaan, Pemegang Pelaburan, Modal Teroka, Insurans, Perkapalan dan Pengangkutan Udara, Unit Amanah, dan Badan Amanah.

 

Buku ini memberikan gambaran menyeluruh tentang topik-topik yang diperuntukkan di bawah Akta Cukai Pendapatan 1967, juga meliputi topik-topik yang dipertuntukan di bawah Akta Cukai Keuntungan Harta Tanah 1967 dan Akta Galakan Pelaburan 1986 seperti Cukai Keuntungan Harta Tanah dan Insentif Pelaburan. Melalui penggunaan gaya bahasa yang mudah dan contoh yang praktikal, buku ini diolah bagi memudahkan para pelajar, tenaga pengajar, akauntan, dan agen cukai untuk memahami kandungannya dengan lebih jelas. Contoh-contoh soalan dan jawapan yang disediakan dalam setiap bab dapat mengukuhkan lagi pemahaman pembaca tentang konsep yang dihuraikan, serta aplikasinya dalam dunia sebenar. Semua contoh disediakan adalah mengikut asas tahun semasa yang relevan.

Reviews (0)
view all
back
0
0 reviews