RM45.00 RM50.00
Pengantar Sains Sosial
Price RM45.00 RM50.00
Product SKU 9786297582238
Availability In Stock
Quantity
Description

Pengantar Sains Sosial

Tuan Pah Rokiah Syed Hussain, Sharifah Sofiah ‘Atiqah Syed Ibrahim, Wahida Ayob & Hamidi Ismail, 2023

ISBN978-629-7582-23-8, 407 hlm., RM50.00

 

Buku ini menyentuh pengkajian berkaitan ilmu pengetahuan manusia dalam Sains Sosial. Bidang ilmu Sains Sosial ialah suatu disiplin akademik yang membincangkan perihal kemanusiaan dalam konteks fenomena sosial termasuklah perubahan peradaban dan tamadun. Ini merangkumi hal berkaitan kehidupan sosial dan pola tingkah laku yang

mengalami perubahan berdasarkan perkembangan tamadun manusia. Selain itu, bidang ilmu sains sosial merupakan bidang pengkajian ilmu yang sangat luas dan kompleks. Oleh sebab itu, penulisan ini memfokuskan disiplin-disiplin atau bidang-bidang sains sosial

 lebih khusus.

 

Antara topik yang dibincang dalam buku ini ialah Pengenalan Sains Sosial, Psikologi, Sosiologi, Agama, Komunikasi, Ekonomi, Politik Organisasi, Pengurusan Organisasi, Organisasi Masyarakat, Politik, Hak Asasi Manusia dan Politik Ekonomi. Sains Sosial sangat penting bagi membolehkan ahli falsafah, pemikir dan saintis mengkaji masyarakat dan tingkah laku manusia menggunakan kaedah daripada setiap disiplin ilmu sains sosial. Ilmu yang didapati daripada penyelidikan oleh saintis adalah untuk memenuhi keperluan masyarakat yang kemudiannya dipelajari oleh mahasiswa dan mahasiswi secara pengajian akademik di universiti. Pengetahuan ini membolehkan pelajar daripada disiplin ilmu sains sosial menganalisis masyarakat amnya dan manusia khususnya menerusi pembacaan, pemahaman dan kajian mereka ke atas manusia, masyarakat, budaya dan tamadun di seluruh dunia.

Reviews (0)
view all
back
0
0 reviews