topheader_uum
VTEM BannersVTEM Banners
List of Books arrow Monograph Series arrow RINTANGAN PERUSAHAAN KECIL DAN SEDERHANA MEMPEROLEH PEMBIAYAAN..

RINTANGAN PERUSAHAAN KECIL DAN SEDERHANA MEMPEROLEH PEMBIAYAAN..

ISBN: 978-967-0474-38-0
( Zairani Zainol & Zaimah Zainol Ariffin )
RM 29.00
RM 26.10
You Save: 10.00%

RINTANGAN PERUSAHAAN KECIL DAN SEDERHANA MEMPEROLEH PEMBIAYAAN: CADANGAN PENAMBAHBAIKAN

Zairani Zainol & Zaimah Zainol Ariffin

ISBN 978-967-0474-38-0

Year: 2012

Pages: 74

 

Di Malaysia, industri PKS menghadapi banyak cabaran dan halangan untuk terus bergerak ke hadapan. Walaupun pelbagai bentuk pinjaman dan bantuan telah diberikan oleh pihak kerajaan dan institusi kewangan, namun begitu faktor kewangan atau kesukaran mendapatkan pembiayaan masih merupakan masalah utama yang kerap kali dihadapi oleh PKS. Kesukaran PKS untuk mendapatkan pembiayaan adalah kerana mereka tidak mempunyai maklumat yang lengkap dan terperinci tentang program pembangunan PKS yang disediakan oleh agensi kerajaan atau institusi kewangan. Di samping itu, wujud kekeliruan di kalangan usahawan PKS dalam pemilihan bentuk program bantuan yang diperlukan. Ini adalah ekoran daripada wujudnya pertindihan program bantuan yang disediakan oleh agensi-agensi berkaitan kepada PKS. Justeru, PKS lebih gemar mendapatkan pinjaman daripada pihak yang tidak berlesen seperti ‘Ah Long’ di mana urusan mendapatkan pinjaman adalah lebih mudah dan cepat. Banyak usaha yang telah dibuat oleh pihak kerajaan dalam penyediaan sumber pinjaman bagi membangunkan industri PKS.


Customer Reviews:

There are yet no reviews for this product.
Please log in to write a review.

You may also be interested in this/these product(s)

RM 65.00
RM 58.50
You Save: 10.00%
RM 18.00
RM 16.20
You Save: 10.00%
RM 31.00
RM 27.90
You Save: 10.00%

Advance Search
Shopping Cart
Ekoweb Your Cart is currently empty.