List of Books arrow Accountancy arrow PERAKAUNAN SEKTOR AWAM DI MALAYSIA

PERAKAUNAN SEKTOR AWAM DI MALAYSIA

ISBN: 983-3282-709
( Engku Ismail Engku Ali, Mohamad Sharofi Ismail, Syed Soffian Sye )
RM 45.00
RM 36.00
You Save: 20.00%

Engku Ismail Engku Ali, Mohamad Sharofi Ismail, Syed Soffian Syed Ismail, Siti Zabedah Zaidin & Zarifah Abdullah

Year : 2006

Pages : 342

Sektor awam merupakan penyumbang utama kepada kemajuan ekonomi sesebuah negara. Pelbagai tindakan telah diambil oleh kerajaan bagi meningkatkan tahap kualiti dan akauntabiliti di kalangan agensi dan para anggotanya supaya dapat memberi perkhidmatan dengan lebih baik di samping memastikan tahap ketelusan dalam pengurusan kewangannya. Aspek-aspek perakaunan yang berkaitan dengan sektor awam menjadi sesuatu yang amat menarik untuk diterokai, dipelajari dan diamalkan. Buku ini mengandungi sepuluh bab yang berkaitan dengan persekitaran perakaunan sektor awam, struktur kerajaan dan pentadbiran di Malaysia, aspek perundangan, belanjawan, amalan perakaunan, laporan kewangan, pengauditan, dasar persyarikatan dan penswastaan, penilaian prestasi, dan isu-isu dalam perakaunan sektor awam. Kandungan dan format buku ini telah mengambil kira keperluan silibus perakaunan sektor awam di peringkat ijazah pertama di samping memberi contoh-contoh yang relevan dan terkini.


Customer Reviews:

There are yet no reviews for this product.
Please log in to write a review.