List of Books arrow International Studies arrow BUKU PANDUAN DIPLOMATIK

BUKU PANDUAN DIPLOMATIK

ISBN: 978-983-068-254-9
( R.G. Feltham.Penterjemah: Radziah Abdul Rahim )
RM 46.00
RM 41.40
You Save: 10.00%

Year: 2007

Pages: 103

Buku ini ialah panduan yang komprehensif lagi ringkas bagi mereka yang bertanggungjawab ke atas pengurusan hubungan antarabangsa. Maklumat dan nasihat yang diberi adalah praktikal dan tepat. Ia amat berharga kepada anggota diplomat, penuntut diplomasi dan hubungan antarabangsa, serta delegasi ke pertubuhan-pertubuhan antarabangsa. Edisi baharu ini telah disemak dan dikemas kini keseluruhannya dengan mengambil kira maklum balas daripada komuniti diplomatik dan perubahan utama yang berlaku dalam bidang politik, ekonomi dan persekitaran sejak edisi terakhir diterbitkan pada tahun 1993. Satu bab baru mengenai diplomat dan media turut dimasukkan, dan bahagian glosari telah dikembangkan untuk mengambil kira subjek yang semakin luas yang dikaitkan dengan anggota diplomat.


Customer Reviews:

There are yet no reviews for this product.
Please log in to write a review.