topheader_uum
VTEM BannersVTEM Banners
List of Books arrow Economics arrow KELESTARIAN PENGHIDUPAN PETANI LUAR BANDAR

KELESTARIAN PENGHIDUPAN PETANI LUAR BANDAR

ISBN: 978-967-2064-176
( Ahmad Zubir Ibrahim & Chamhuri Siwar )
RM 34.00
RM 30.60
You Save: 10.00%
KELESTARIAN PENGHIDUPAN PETANI LUAR BANDAR

Ahmad Zubir Ibrahim & Chamhuri Siwar

ISBN 978-967-2064-176

Year: 2017

Pages: 160

Kelestarian penghidupan merupakan satu pendekatan yang sinonim dengan usaha membasmi kemiskinan. Pendekatan ini memberi tumpuan kepada kekuatan manusia untuk menjalani kehidupan yang lebih bermakna tanpa menjejaskan hak dan keperluan generasi yang akan datang. Pendekatan penghidupan melalui proses pembangunan yang dirancang secara langsung dapat meningkatkan taraf penghidupan lestari. Bagi mendalami kelestarian penghidupan penduduk luar bandar, buku ini cuba mengetengahkan isu kemiskinan dan kelestarian penghidupan dalam kalangan petani padi.

Persoalan dan perbincangan dalam penghidupan petani padi bukan sekadar kepada isu kemiskinan semata-mata, malah turut membincangkan pemilikan aset kehidupan golongan ini. Impak pemilikan aset penghidupan bukan sekadar diterjemahkan kepada keupayaan memperoleh pendapatan semata-mata, malah turut menilai kemampuan petani padi untuk mencapai keselamatan makanan di peringkat isi rumah. Pada masa yang sama, buku ini turut mengetengahkan kemudahterancaman yang dihadapi oleh golongan ini. Terdapat beberapa cadangan telah dikenal pasti sebagai mekanisme bagi mempertingkatkan penghidupan petani padi. Buku ini diharap dapat memberi ilmu kepada semua pihak yang berminat mendalami penghidupan masyarakat luar bandar khususnya petani padi.

Customer Reviews:

There are yet no reviews for this product.
Please log in to write a review.

You may also be interested in this/these product(s)

RM 35.00
RM 31.50
You Save: 10.00%
RM 22.00
RM 19.80
You Save: 10.00%
RM 40.00
RM 36.00
You Save: 10.00%
RM 23.00
RM 20.70
You Save: 10.00%

Card Game
RM 40.00
RM 36.00
You Save: 10.00%
New Release
RM 30.00
RM 27.00
You Save: 10.00%
RM 45.00
RM 40.50
You Save: 10.00%
RM 48.00
RM 43.20
You Save: 10.00%
RM 40.00
RM 36.00
You Save: 10.00%
RM 50.00
RM 45.00
You Save: 10.00%
RM 45.00
RM 40.50
You Save: 10.00%
RM 28.00
RM 25.20
You Save: 10.00%
RM 26.00
RM 23.40
You Save: 10.00%
RM 35.00
RM 31.50
You Save: 10.00%
Discounted Books
RM 30.00
RM 27.00
You Save: 10.00%
RM 45.00
RM 40.50
You Save: 10.00%
RM 34.00
RM 30.60
You Save: 10.00%
RM 25.00
RM 22.50
You Save: 10.00%
RM 30.00
RM 15.00
You Save: 50.00%
RM 58.00
RM 52.20
You Save: 10.00%
Advance Search
Shopping Cart
Ekoweb Your Cart is currently empty.

Best Sellers
kaedah300
 
kaedahanalisis300
 
cnkaziz
 
bangsanew