Azlizan Talib & Hamzah Jusoh

PENYERTAAN KOMUNITI DALAM KEUSAHAWANAN LUAR BANDAR DI MALAYSIA PENYERTAAN KOMUNITI DALAM KEUSAHAWANAN LUAR BANDAR DI MALAYSIA
Buku yang berdasarkan hasil kajian ilmiah ini memaparkan perbincangan dan analisis terperinci terhadap pemahaman tentang bidang keusahawanan serta pelaksanaannya dalam konteks di kawasan luar bandar.
By : Azlizan Talib & Hamzah Jusoh

RM 30.00
RM 27.00
You Save: 10.00%

Average customer rating:
0 stars  Total votes: 0