topheader_uum
VTEM Banners

Public Management and Law

Sort by:
PRINSIP UNDANG-UNDANG DI BAWAH AKTA SYARIKAT 2016 PRINSIP UNDANG-UNDANG DI BAWAH AKTA SYARIKAT 2016
Akta Syarikat 2016 diperkenalkan hasil cadangan Suruhanjaya Syarikat Malaysia dan Jawatankuasa Semakan Semula Undang-undang Korporat untuk mewujudkan satu akta yang bersifat maju ke hadapan dan membantu komuniti perniagaan terutamanya industri kecil dan s
By : Haslinda Mohd Anuar, Khuzaimah Mat Salleh, Marina Hashim..

RM 55.00
RM 49.50
You Save: 10.00%

Average customer rating:
5 stars  Total votes: 1

SISTEM PENGURUSAN  TATATERTIB  DI TEMPAT KERJA SISTEM PENGURUSAN TATATERTIB DI TEMPAT KERJA
Buku ini meneliti semua aspek tentang tatatertib di tempat kerja. Bermula dengan perbincangan mengenai konsep asas tatatertib yang menyoroti beberapa istilah penting seperti tatatertib, kawalan tatatertib, peraturan, kesalahan, hukuman, prosedur dan rayua
By : Samihah Khalil

RM 47.00
RM 42.30
You Save: 10.00%

Average customer rating:
5 stars  Total votes: 1

THE KUALA MUDA DISTRICT : HISTORY OF THE ADMINISTRATIVE... THE KUALA MUDA DISTRICT : HISTORY OF THE ADMINISTRATIVE...
This book on local history discusses some important events that shaped the history of the Kuala Muda District in the first 50 years since the introduction of a modern system of administration in Kedah in 1905 until Malaya’s independence in 1957. More spec
By : K. Nadaraja

RM 65.00
RM 58.50
You Save: 10.00%

Average customer rating:
0 stars  Total votes: 0

UNDANG-UNDANG DALAM  PENGURUSAN ORGANISASI UNDANG-UNDANG DALAM PENGURUSAN ORGANISASI
Pengurusan merupakan satu aspek yang amat penting dalam kehidupan sehari-hari termasuklah pengurusan sesebuah organisasi. Tanpa pengurusan yang cekap, sesebuah organisasi boleh gagal kerana pelabur serta masyarakat umumnya akan hilang keyakinan terhadapny
By : Nurli Yaacob & Asmah Laili Yeon

RM 54.00
RM 48.60
You Save: 10.00%

Average customer rating:
0 stars  Total votes: 0

UNDANG-UNDANG DAN TADBIR URUS SUMBER MANUSIA UNDANG-UNDANG DAN TADBIR URUS SUMBER MANUSIA
Buku ini mengupas tentang perundangan berkaitan sumber manusia dan tadbir urus organisasi sektor awam dan swasta di Malaysia. Penulisan dalam buku ini dibincangkan mengikut tema yang khusus bermula dengan perspektif hubungan majikan dan pekerja, isu-isu p
By : Harlida Abdul Wahab & Mumtaj Hassan

RM 35.00
RM 31.50
You Save: 10.00%

Average customer rating:
5 stars  Total votes: 1

UNDANG-UNDANG HARTA INTELEK DI MALAYSIA UNDANG-UNDANG HARTA INTELEK DI MALAYSIA
Harta Intelek merupakan ciptaan hasil pemikiran kreativiti seseorang individu seperti kerja penulisan, muzik, lakaran reka cipta, reka bentuk program komputer, pangkalan data dan sebagainya. Ciptaan ini merupakan harta yang boleh memberi pulangan kepada p
By : Khadijah Mohamed, Ahmad Shamsul Abd Aziz

RM 36.70
RM 33.03
You Save: 10.00%

Average customer rating:
0 stars  Total votes: 0

UNDANG-UNDANG PERNIAGAAN DI MALAYSIA UNDANG-UNDANG PERNIAGAAN DI MALAYSIA
Buku Undang-undang Pernia gaan di Malaysia mengandungi tujuh bab yang membincangkan tentang pembentukan suatu kontrak dan perjanjian serta segala aspek lain yang berkaitan secara langsung dengan kontrak yang telah dimeterai.
By : Mumtaj Hassan, Khuzaimah Mat Salleh, Zuryati Mohamed Yusoff..

RM 50.00
RM 45.00
You Save: 10.00%

Average customer rating:
5 stars  Total votes: 2

URBANISASI: PERANCANGAN DAN KAWALAN URBANISASI: PERANCANGAN DAN KAWALAN
Sistem perancangan bandar digubal dengan matlamat untuk mengadakan pembangunan yang melibatkan kepentingan awam. Kebanyakan bandar berfungsi sebagai pusat pengagihan keperluan ekonomi dan sebagai pusat tarikan (migrasi) penduduk yang berterusan. Justeru,
By : Dani Salleh

RM 36.00
RM 32.40
You Save: 10.00%

Average customer rating:
0 stars  Total votes: 0
Display #  
Results 21 - 28 of 28
Advance Search
Shopping Cart
Ekoweb Your Cart is currently empty.