topheader_uum
VTEM Banners

Public Management and Law

Sort by:
KONSEP PENTADBIRAN AWAM KONSEP PENTADBIRAN AWAM
Pentadbiran awam merupakan satu bidang yang umum (generic) dan merangkumi segala aspek kehidupan manusia. Pentadbiran awam menaungi pelbagai cabang bidang kajian dan juga menjadi teras pengetahuan (body of knowledge) kepada beberapa bidang penting yang la
By : Saadon Awang

RM 58.00
RM 52.20
You Save: 10.00%

Average customer rating:
0 stars  Total votes: 0

LEGAL ISSUES IN THE REHABILITATION OF ABANDONED HOUSING PROJECTS LEGAL ISSUES IN THE REHABILITATION OF ABANDONED HOUSING PROJECTS
Abandoned housing project is one of the housing problems in Peninsular Malaysia. Even though there are laws and policies provided by the Malaysian Government to control the housing industry, the abandoned housing project is still an unsettled issue for th
By : Nuarrual Hilal Md Dahlan

RM 70.00
RM 63.00
You Save: 10.00%

Average customer rating:
0 stars  Total votes: 0

PEMANASAN GLOBAL DAN PEMBANGUNAN LESTARI ALAM BINA PEMANASAN GLOBAL DAN PEMBANGUNAN LESTARI ALAM BINA
Buku ini memberikan ilmu asas kepada pemanasan dunia dan perubahan iklim, seterusnya membincangkan kesan dan akibat kepada manusia sejagat, kesihatan, pertanian, ekonomi, sumber air, kawasan pesisir pantai, ribut, banjir dan juga kesan kepada biodiversiti
By : Mohd. Nazaruddin Yusoff & Kamarudin Mohd Nor

RM 36.00
RM 32.40
You Save: 10.00%

Average customer rating:
0 stars  Total votes: 0

PEMANTAPAN URUS TADBIR SEKTOR AWAM PEMANTAPAN URUS TADBIR SEKTOR AWAM
Pemantapan Urus Tabir Sektor Awam merupakan koleksi artikel yang membincangkan pelbagai isu pengurusan organisasi seperti Pentadbiran Awam, Kewangan Awam, Undang-undang Pentadbiran Awam dan Pengurusan Sumber Manusia.
By : Halimah Abdul Manaf, Noor Faizzah Dollah & Muslimin Wallang

RM 50.00
RM 25.00
You Save: 50.00%

Average customer rating:
0 stars  Total votes: 0

PEMBANGUNAN KOMUNITI: DASAR, KONSEP, STRATEGI DAN ISU DI MALAYSI PEMBANGUNAN KOMUNITI: DASAR, KONSEP, STRATEGI DAN ISU DI MALAYSI
Pembangunan komuniti merujuk kepada usaha meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan serta kualiti hidup komuniti setempat. Usaha ini boleh dilaksanakan oleh komuniti sendiri atau komuniti bersama-sama dengan agen-agen pembangunan, pihak kerajaan ataupun
By : Dani Salleh

RM 36.30
RM 18.15
You Save: 50.00%

Average customer rating:
0 stars  Total votes: 0

PEMBANGUNAN WILAYAH DAN ALAM SEKITAR: CABARAN DALAM MEREALISASIK PEMBANGUNAN WILAYAH DAN ALAM SEKITAR: CABARAN DALAM MEREALISASIK
Buku ini merupakan siri pertama daripada koleksi artikel yang membincangkan cabaran dalam merealisasikan RM Ke-9 dari sudut pembangunan, perancangan wilayah dan alam sekitar. Antara isu yang dibincangkan ialah masalah demo-sosioekonomi semasa, isu pembang
By : Asan Ali Golam Hassan

RM 53.00
RM 10.60
You Save: 80.00%

Average customer rating:
0 stars  Total votes: 0

PENGAMBILAN TANAH PENGAMBILAN TANAH
Buku ini dimulakan dengan menerangkan isu pengambilan tanah secara keseluruhan. Sering timbul isu dan rungutan orang ramai tentang pengambilan tanah seperti amaun pampasan yang tidak mencukupi dan juga kelewatan membayar pampasan kepada pemilik yang terli
By : Mazlan Ismail & Ismail Omar

RM 48.00
RM 43.20
You Save: 10.00%

Average customer rating:
0 stars  Total votes: 0

PENGGUNA BIJAK UNDANG-UNDANG PENGGUNA BIJAK UNDANG-UNDANG
Buku ini mengupas hak pengguna dari pelbagai aspek perundangan. Bermula dengan latar belakang sejarah undang-undang kepenggunaan, buku ini mengupas isu-isu kepenggunaan dari sudut perundangan dan mencadangkan kaedah yang dapat membantu pengguna berlandask
By : Roos Niza Mohd Shariff

RM 32.00
RM 28.80
You Save: 10.00%

Average customer rating:
5 stars  Total votes: 1

PENGURUSAN BANDAR METROPOLITAN: ISU, CABARAN DAN PELUANG PENGURUSAN BANDAR METROPOLITAN: ISU, CABARAN DAN PELUANG
Pengurusan Bandar Metropolitan: Isu, Cabaran dan Peluang merupakan koleksi artikel yang membincangkan pelbagai aspek pengurusan dan pentadbiran di peringkat kerajaan tempatan, kawalan pembangunan, pemasaran produk pelancongan, pembangunan komuniti, pengur
By : Dani Salleh

RM 28.00
RM 14.00
You Save: 50.00%

Average customer rating:
0 stars  Total votes: 0

PHILISOPHY AND THEORY OF LAW PHILISOPHY AND THEORY OF LAW
Understanding of the philosophy and theory behind the law is significance to law makers, legal practitioners, academicians and laymen. The rationales are to have some understanding of public policy and the real aim of the laws that made up particular prac
By : Asmah Laili Yeon & Yuhanif Yusof

RM 54.00
RM 48.60
You Save: 10.00%

Average customer rating:
5 stars  Total votes: 3
Display #  
Results 11 - 20 of 28
Advance Search
Shopping Cart
Ekoweb Your Cart is currently empty.