topheader_uum
VTEM Banners

Public Management and Law

Sort by:
ASAS KEFAHAMAN PENGURUSAN PEMBANGUNAN ASAS KEFAHAMAN PENGURUSAN PEMBANGUNAN
Buku ini merupakan koleksi rencana yang mengupas persoalan asas dan menyentuh pelbagai aspek dalam bidang Pengurusan Pembangunan. Secara umumnya, tumpuan perbincangan adalah meliputi tiga aspek utama, iaitu pembangunan bandar dan luar bandar, pembangunan
By : Dani Salleh & Abdul Rahman Aziz

RM 30.00
RM 15.00
You Save: 50.00%

Average customer rating:
0 stars  Total votes: 0

COMPARATIVE HOUSING SALES AND PURCHASE AGREEMENTS UNDER THE MALA COMPARATIVE HOUSING SALES AND PURCHASE AGREEMENTS UNDER THE MALA
Abandoned housing projects is one of the major problems in housing industry in Peninsular Malaysia. The reasons leading to this problem are many. This catastrophe has caused multifarious problems to the stakeholders, particularly the purchasers who become
By : Nuarrual Hilal Md Dahlan

RM 47.00
RM 42.30
You Save: 10.00%

Average customer rating:
0 stars  Total votes: 0

CORPORATE INSOLVENCY LAWS IN ABANDONED HOUSING PROJECTS.... CORPORATE INSOLVENCY LAWS IN ABANDONED HOUSING PROJECTS....
This book discusses the provisions and legal principles under the Insolvency Law in Malaysia in face of the issue of abandoned housing projects and its rehabilitation. Apart from the Malaysian Insolvency Law, this book also analyses comparatively between
By : Nuarrual Hilal Md Dahlan

RM 62.00
RM 55.80
You Save: 10.00%

Average customer rating:
0 stars  Total votes: 0

CYBERJAYA SPACE AND SOCIALITY CYBERJAYA SPACE AND SOCIALITY
This text addresses spatial and sociality dimensions of the first intelligent city in Malaysia i.e., Cyberjaya. It is an attempt to provide readers with lived experiences ‘being’ in Cyberjaya.
By : Norhafezah Yusof

RM 58.00
RM 11.60
You Save: 80.00%

Average customer rating:
3 stars  Total votes: 5

The words ‘housing developer’ and ‘housing development’ have been defined in section 3 of the Housing Development (Control and Licensing) Act 1966 (‘the Act’).
By : Nuarrual Hilal Md. Dahlan & Abdul Rani Kamaruddin

RM 47.00
RM 42.30
You Save: 10.00%

Average customer rating:
5 stars  Total votes: 3

ETIKA DALAM TADBIR URUS PEMBANGUNAN ETIKA DALAM TADBIR URUS PEMBANGUNAN
Buku ini merupakan sebuah koleksi makalah bertema yang cuba memperlihatkan kepetingan etika dalam negara. Makalah yang dimuatkan merangkumi aspek asas berkaitan dengan etika seperti pengertian etika dan kepentingannya dalam pembangunan manusia.
By : Hamidi Ismail, Tuan Pah Rokiah Syed Hussain & Hasan Basri Jumin

RM 57.00
RM 51.30
You Save: 10.00%

Average customer rating:
0 stars  Total votes: 0

HAK ASASI PEKERJA MENURUT PERSPEKTIF ISLAM DAN UNDANG-UNDANG HAK ASASI PEKERJA MENURUT PERSPEKTIF ISLAM DAN UNDANG-UNDANG
Buku ini merupakan rujukan alternatif bagi setiap individu yang bekerja dalam sektor awam bagi memahami hak-hak asasi mereka sebagai pekerja sektor awam di Malaysia. Menariknya buku ini mengupas secara menyeluruh berkaitan hak asasi pekerja dari sudut per
By : Alias Azhar, Harlida Abdul Wahab & Ahmad Munir Ishak

RM 38.00
RM 34.20
You Save: 10.00%

Average customer rating:
0 stars  Total votes: 0

HALA TUJU DAN CABARAN PEMBANGUNAN SEKTORAL DAN SUMBER MANUSIA DA HALA TUJU DAN CABARAN PEMBANGUNAN SEKTORAL DAN SUMBER MANUSIA DA
Buku “Hala Tuju dan Cabaran Pembangunan Sektoral dan Sumber Manusia dalam Rancangan Malaysia Kesembilan” merupakan siri kedua daripada koleksi artikel yang membincangkan cabaran dalam merealisasikan RM Ke-9 dari sudut perancangan dan pembangunan sektoral
By : Asan Ali Golam Hassan

RM 53.00
RM 10.60
You Save: 80.00%

Average customer rating:
0 stars  Total votes: 0

JURIS ET DE JURE: PARADIGMA PERUNDANGAN DALAM PEMBANGUNAN MASYAR JURIS ET DE JURE: PARADIGMA PERUNDANGAN DALAM PEMBANGUNAN MASYAR
“Juris Et De Jure” merupakan sebuah koleksi artikel ahli akademik Jabatan Undang-undang Fakulti Pengurusan Awam dan Undang-undang, Universiti Utara Malaysia (UUM). Koleksi ini mengutarakan penulisan bertujuan untuk berkongsi maklumat serta menyampaikan id
By : Ahmad Shamsul Abd. Aziz, Wan Izzat Wan Ahmad, Zainal Amin Ayub,

RM 25.00
RM 12.50
You Save: 50.00%

Average customer rating:
0 stars  Total votes: 0

JURIS ET DE JURE: UNDANG-UNDANG MALAYSIA-REFLEKSI ERA BARU JURIS ET DE JURE: UNDANG-UNDANG MALAYSIA-REFLEKSI ERA BARU
Juris et de jure adalah terbitan kedua yang merupakan kesinambungan wadah bagi memuatkan penulisan bertujuan mengupas isu dan permasalahan undang-undang selaras dengan perkembangan yang berlaku di Malaysia khususnya serta di peringkat antarabangsa amnya.
By : Wan Izzat Wan Ahmad, Ahmad Shamsul Abd Aziz, Zainal Amin Ayub, S

RM 35.50
RM 17.75
You Save: 50.00%

Average customer rating:
0 stars  Total votes: 0
Display #  
Results 1 - 10 of 28
Advance Search
Shopping Cart
Ekoweb Your Cart is currently empty.