topheader_uum
VTEM BannersVTEM Banners

Human and Social Development

Sort by:
PENGANTAR KERJA SOSIAL PENGANTAR KERJA SOSIAL
Edisi Kesepuluh teks klasik ini menggabungkan perspektif kerja sosial dari sudut sejarah dan kontemporari agar para pembaca dapat melihat pembangunan kerja sosial mengikut konteks sejarah sambil menggunakan pembinaan teori terkini.
By : O.William Farley , Larry Lorenzo Smith & Scott W. Boyle

RM 65.00
RM 58.50
You Save: 10.00%

Average customer rating:
0 stars  Total votes: 0

PENGANTAR PSIKOLOGI PENGANTAR PSIKOLOGI
Psikologi merupakan satu bidang yang sedang berkembang pesat dan diminati oleh pelbagai lapisan masyarakat adalah kajian mengenai proses mental dan tingkah laku organisma. Buku teks Pengantar Psikologi ini mengandungi 11 bab yang memerihalkan tentang asas
By : Siti Azura, Siti Rozaina Kamsani,Azmi Shaari, Daisy Jane C...

RM 40.00
RM 36.00
You Save: 10.00%

Average customer rating:
0 stars  Total votes: 0

PENGARUH PEMIKIRAN ULAMA DI SEMENANJUNG MALAYSIA ABAD KE-20 PENGARUH PEMIKIRAN ULAMA DI SEMENANJUNG MALAYSIA ABAD KE-20
Buku ini cuba menelusuri peranan ulama di Semenanjung Malaysia bermula sejak awal abad ke-16 hingga kini. Walaupun masyarakat kini menerima ulama sebagai sarjana Islam yang menjadi pemelihara, penterjemah dan penyampai ajaran yang meliputi akidah serta un
By : Shukri Ahmad

RM 52.00
RM 46.80
You Save: 10.00%

Average customer rating:
0 stars  Total votes: 0

PENGENALAN SAINS SOSIAL (EDISI KEDUA) PENGENALAN SAINS SOSIAL (EDISI KEDUA)
Buku Pengenalan Sains Sosial ini merupakan satu huraian lengkap mengenai semua cabang sains sosial. Perbincangan dimulakan dengan menelusuri sejarah perkembangan ilmu sains sosial itu sendiri. Kemudian diikuti dengan perbincangan tentang konsep manusia da
By : Ismail Yusoff

RM 47.00
RM 42.30
You Save: 10.00%

Average customer rating:
0 stars  Total votes: 0

PENGGUNAAN STRATEGI DAYA TINDAK DI KALANGAN BEKAS PENAGIH DADAH PENGGUNAAN STRATEGI DAYA TINDAK DI KALANGAN BEKAS PENAGIH DADAH
Buku ini memuatkan kajian tentang Strategi Daya Tindak (SDT) yang sering digunakan oleh bekas penagih dadah selepas mereka mengikuti program pemulihan atau yang sedang dalam program pengawasan Agensi Dadah Kebangsaan (ADK).
By : Mahmood Nazar Mohamed, Mohd Taib Ariffin, Ismail Ishak, Jamaludd

RM 7.20
RM 6.48
You Save: 10.00%

Average customer rating:
0 stars  Total votes: 0

PENGHAYATAN SOLAT PENGHAYATAN SOLAT
Buku ini membincangkan tentang tatacara solat yang dilakukan oleh ahli sufi secara khusus. Isi kandungan buku ini dimulai dengan perbincangan tentang tatacara solat yang dikehendaki syarak dan diteladani oleh Rasulullah SAW sebagai titik tolak utama pengh
By : Rosnaaini Hamid

RM 30.00
RM 27.00
You Save: 10.00%

Average customer rating:
0 stars  Total votes: 0

PENGURUSAN & AMALAN KERJA SOSIAL PENGURUSAN & AMALAN KERJA SOSIAL
Buku ini merupakan himpunan artikel yang dihasilkan oleh ahli akademik daripada Program Pengurusan Kerja Sosial, Universiti Utara Malaysia. Ianya dihasilkan bagi memperkasa lagi bahan bacaan ilmiah dalam bahasa kebangsaan berkaitan kerja sosial di negara
By : Abdul Razak Abd Manaf, Noor Azizah Ahmad & Ahmad Shukri Abdul Ha

RM 46.00
RM 41.40
You Save: 10.00%

Average customer rating:
0 stars  Total votes: 0

PENGURUSAN PERKHIDMATAN KERJA SOSIAL DI MALAYSIA PENGURUSAN PERKHIDMATAN KERJA SOSIAL DI MALAYSIA
Buku ini merupakan himpunan kertas kerja yang telah dibentangkan dan kertas kerja sisipan sempena Persidangan Kebangsaan Kerja Sosial 2000. Buku ini memaparkan beberapa isu dan pemasalahan yang meliputi masyarakat Malaysian amnya, selain membicarakan tent
By : Zakiyah Jamaluddin

RM 40.30
RM 36.27
You Save: 10.00%

Average customer rating:
0 stars  Total votes: 0

PENILAIAN PRESTASI DARI PERSPEKTIF PENGURUSAN SUMBER MANUSIA PENILAIAN PRESTASI DARI PERSPEKTIF PENGURUSAN SUMBER MANUSIA
Buku ini disediakan khusus untuk pengurus dan kakitangan yang berkerja dalam jabatan kerajaan, swasta, badan-badan bukan kerajaan (NGOs), ahli-ahli akademik dan golongan profesional yang kerap kali berhadapan dengan permasalahan kesan daripada pelaksanaan
By : Ab. Aziz Yusof

RM 33.20
RM 16.60
You Save: 50.00%

Average customer rating:
0 stars  Total votes: 0

PENILAIAN PRESTASI MAKLUM BALAS 360 DARJAH... PENILAIAN PRESTASI MAKLUM BALAS 360 DARJAH...
Pendekatan pelaksanaan penilaian prestasi berasaskan satu sumber iaitu pengurus menilai pekerja bawahan terbukti terus diselubungi oleh pelbagai masalah. Antaranya berlakunya ketidaktepatan, ketidakadilan dan ketidaktelusan sehingga mencetuskan konflik, k
By : Ab. Aziz Yusof

RM 48.00
RM 43.20
You Save: 10.00%

Average customer rating:
0 stars  Total votes: 0
Display #  
Results 31 - 40 of 68
Advance Search
Shopping Cart
Ekoweb Your Cart is currently empty.