topheader_uum
VTEM BannersVTEM Banners

Human and Social Development

Sort by:
MODENISASI PENTADBIRAN NEGERI KEDAH 1895-1957 MODENISASI PENTADBIRAN NEGERI KEDAH 1895-1957
Sejarah Ketuanan Melayu di Negeri Kedah daripada pentadbiran tradisional kepada moden bermula sejak tahun 1895 semasa di bawah pemerintahan Sultan Abdul Hamid yang menubuhkan Majlis Mesyuarat Negeri dan Perkhidmatan Tadbir Negeri Kedah atau Kedah Civi Ser
By : Mohd Shariff Abu Samah

RM 55.00
RM 49.50
You Save: 10.00%

Average customer rating:
0 stars  Total votes: 0

NEGARA BANGSA MALAYSIA: ASAS DAN CABARAN NEGARA BANGSA MALAYSIA: ASAS DAN CABARAN
Negarawan Tun Mahathir Mohamad pernah berkata bahawa sesebuah bangsa yang berjaya adalah mereka yang mempunyai asas identiti yang kukuh dan berjaya mengharungi cabaran. Pembinaan negara bangsa Malaysia merupakan matlamat semua. Impian untuk mewujudkan ban
By : Rohani Hj Ab Ghani

RM 54.00
RM 48.60
You Save: 10.00%

Average customer rating:
0 stars  Total votes: 0

NEGARAWAN ASEAN STRATEGI MENDEPANI KONFLIK NEGARAWAN ASEAN STRATEGI MENDEPANI KONFLIK
Setiap pemimpin yang mengetuai sesuatu kerajaan atau negara memerlukan sentuhan yang tersendiri dalam menangani konflik. Buku ini menceritakan cara kepimpinan tokoh negarawan terkemuka Malaysia, Indonesia dan Thailand dalam aspek tersebut.
By : Ahmad Zaharuddin Sani Ahmad Sabri

RM 28.00
RM 25.20
You Save: 10.00%

Average customer rating:
5 stars  Total votes: 1

PANDUAN PROTOKOL DAN ETIKET SOSIAL PANDUAN PROTOKOL DAN ETIKET SOSIAL
Protokol ialah peraturan-peraturan yang diterima oleh semua pihak sama ada dalam amalan hubungan antarabangsa, hubungan harian dalam masyarakat atau pelbagai istiadat atau tidak rasmi yang berbentuk formal.
By : Mokhtar Mohd Tohar

RM 32.00
RM 28.80
You Save: 10.00%

Average customer rating:
5 stars  Total votes: 1

PEMBANGUNAN KOMUNITI DI MALAYSIA DAN INDONESIA PEMBANGUNAN KOMUNITI DI MALAYSIA DAN INDONESIA
Buku ini menilai kesan pembangunan terhadap komuniti yang merangkumi peluang, isu dan masalah yang dihadapi oleh komuniti terpilih. Antara isu yang mendapat perhatian ialah pembangunan komuniti, praktis kerja sosial dengan komuniti, pemerkasaan komuniti d
By : Zakiyah Jamaluddin

RM 45.00
RM 40.50
You Save: 10.00%

Average customer rating:
0 stars  Total votes: 0

PEMBANGUNAN KOMUNITI MARGINAL DI MALAYSIA: KE ARAH PENGUPAYAAN K PEMBANGUNAN KOMUNITI MARGINAL DI MALAYSIA: KE ARAH PENGUPAYAAN K
Buku ini memuatkan himpunan kertas kerja yang dibentangkan dalam Simposium Pembangunan Komuniti Marginal yang telah diadakan pada 12-14 September 2006. Simposium ini dianjurkan oleh Jabatan Kerja Sosial, Fakulti Pembangunan Sosial dan Manusia, Universiti
By : Fuziah Shaffie & Rozita Yusoff

RM 52.00
RM 10.40
You Save: 80.00%

Average customer rating:
0 stars  Total votes: 0

PEMBANGUNAN MODAL INSAN: TERAS PENDIDIKAN NEGARA PEMBANGUNAN MODAL INSAN: TERAS PENDIDIKAN NEGARA
Buku berjudul PEMBANGUNAN MODAL INSAN: TERAS PENDIDIKAN NEGARA disediakan khusus selari dengan pelancaran Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) 2006-2010 yang telah dilancarkan oleh Perdana Menteri Malaysia pada 16 Jan 2006.
By : Ab. Aziz Yusof

RM 71.00
RM 63.90
You Save: 10.00%

Average customer rating:
0 stars  Total votes: 0

PEMBANGUNAN: IMPLIKASI SOSIAL DAN FIZIKAL PEMBANGUNAN: IMPLIKASI SOSIAL DAN FIZIKAL
Buku ini mengandungi 11 bab yang membincangkan isu-isu berkaitan implikasi sosial dan fizikal yang wujud daripada pembangunan sesebuah negara. Topik yang diperkatakan adalah relevan, di samping perbincangan kritis pengarang terhadap sesuatu isu. Fenomena
By : Che Su Mustaffa, Wan Abdul Rahman Khudzri Wan Abdullah & Mohamad

RM 32.00
RM 16.00
You Save: 50.00%

Average customer rating:
0 stars  Total votes: 0

PENDEKATAN BRIEF COUNSELLING UNTUK KELOMPOK SALAH PENYESUAIAN PS PENDEKATAN BRIEF COUNSELLING UNTUK KELOMPOK SALAH PENYESUAIAN PS
Penyesuaian boleh mencetuskan masalah kepada manusia kerana untuk menyesuaikan diri dengan keadaan tertentu, manusia perlu berubah. Masalah yang biasa dialami oleh manusia terbahagi kepada dua kategori, iaitu masalah yang berkaitan dengan diri individu se
By : Noor Azniza Ishak

RM 31.00
RM 27.90
You Save: 10.00%

Average customer rating:
0 stars  Total votes: 0

PENERBITAN JURNAL ILMIAH: ISU KUALITI, MEDIA DAN PENGANTARA.... PENERBITAN JURNAL ILMIAH: ISU KUALITI, MEDIA DAN PENGANTARA....
Penerbitan Jurnal Ilmiah: Isu Kualiti, Media dan Pengantarabangsaan mengungkap pelbagai isu dan masalah dalam penerbitan jurnal ilmiah. Faktor perbincangan antaranya mengutarakan niche atau fokus sesebuah jurnal yang bidang pengkhususannya tidak begitu je
By : Roosfa Hashim

RM 43.00
RM 38.70
You Save: 10.00%

Average customer rating:
5 stars  Total votes: 3
Display #  
Results 21 - 30 of 68
Advance Search
Shopping Cart
Ekoweb Your Cart is currently empty.