topheader_uum
VTEM Banners

Economics

Sort by:
PENDAPATAN BUKAN PERTANIAN DAN KEMISKINAN PENDAPATAN BUKAN PERTANIAN DAN KEMISKINAN
Petani sering dikaitkan dengan aktiviti pertanian dan kemiskinan. Namun adakah petani hanya melakukan aktiviti pertanian sahaja? Berapa ramaikah petani yang melakukan aktiviti bukan pertanian? Apakah faktor-faktor yang menyebabkan mereka melakukan aktivit
By : Siti Hadijah Che Mat

RM 35.00
RM 31.50
You Save: 10.00%

Average customer rating:
0 stars  Total votes: 0

PERDAGANGAN ANTARABANGSA: TEORI & ANALISIS PERDAGANGAN ANTARABANGSA: TEORI & ANALISIS
Setiap negara di dunia terlibat dalam perdagangan antarabangsa. Kebergantungan sesebuah negara kepada perdagangan antarabangsa dapat diukur melalui jumlah eksport dan importnya berbanding dengan Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) negara berkenaan. Kegiata
By : Nor ‘Aznin Abu Bakar

RM 37.00
RM 33.30
You Save: 10.00%

Average customer rating:
0 stars  Total votes: 0

PROGNOSIS PEMBANGUNAN & TRANSFORMASI STRUKTUR PROGNOSIS PEMBANGUNAN & TRANSFORMASI STRUKTUR
Pembangunan dilihat sebagai satu proses transformasi untuk mencapai tahap kehidupan yang lebih baik. Walau bagaimanapun ketidakseimbangan pengagihan aktiviti ekonomi dan penumpuan populasi akan menyebabkan ketidakseimbangan dalam proses pembangunan. Pertu
By : Asan Ali Golam Hassan

RM 75.00
RM 15.00
You Save: 80.00%

Average customer rating:
0 stars  Total votes: 0

SELEECTED ISSUES IN ISLAMIC ECONOMICS SELEECTED ISSUES IN ISLAMIC ECONOMICS
Selected Issues in Islamic Economics is a collection of articles discussing various issues from the perspective of Islamic economics. The book provides readers with new and contrasting views of issues currently facing Islamic institutions. The book can se
By : Mukaramah Harun, Ahmad Zafarullah Abdul Jalil & Norazlina Abd...

RM 29.00
RM 26.10
You Save: 10.00%

Average customer rating:
5 stars  Total votes: 1

TEORI EKONOMETRIK DENGAN APLIKASI SAS TEORI EKONOMETRIK DENGAN APLIKASI SAS
Buku ini meliputi kesemua teori ekonometrik pada peringkat pengenalan bagi pelajar universiti. Beberapa teknik ekonometrik lanjutan seperti kaedah penganggaran model regresi dengan ralat model berbentuk autoregresif, juga dibincangkan.
By : Lim Hock Eam & Shri Dewi Applanaidu

RM 64.00
RM 57.60
You Save: 10.00%

Average customer rating:
0 stars  Total votes: 0

UNJURAN DENGAN MODEL REGRESI: APLIKASI SAS UNJURAN DENGAN MODEL REGRESI: APLIKASI SAS
uku ini membincangkan kaedah menggunakan model regresi untuk membina unjuran. Model unjuran penguraian regresi ke atas data siri masa turut dibincangkan. Bagi tujuan praktikal, semua teknik unjuran yang dibincangkan telah dimuatkan bersama atur cara peris
By : Lim Hock Eam & Mohd Faisol Md. Salleh

RM 42.00
RM 21.00
You Save: 50.00%

Average customer rating:
0 stars  Total votes: 0

URUSAN WANG, PERBANKAN DAN KEWANGAN: ANALISIS MIKROEKONOMI URUSAN WANG, PERBANKAN DAN KEWANGAN: ANALISIS MIKROEKONOMI
Buku ini mengandungi 13 bab dalam empat bahagian utama. Bahagian pertama mengandungi dua bab, Bab Satu menjelaskan pengenalan kepada wang bermula daripada sejarah penciptaan wang sehinggalah kepada pentakrifan wang
By : Abu Sufian Abu Bakar, Shazida Jan Mohd Khan, Ahmad Zafarullah Ab

RM 47.00
RM 23.50
You Save: 50.00%

Average customer rating:
0 stars  Total votes: 0

WOMEN IN ECONOMIC AND SOCIAL TRANSFORMATION ERA: ISSUES AND... WOMEN IN ECONOMIC AND SOCIAL TRANSFORMATION ERA: ISSUES AND...
This book was motivated by the desire of the authors to reveal various issues and livelihood strategies of women in developing countries managing current socio-economic challenges as the state of the world is changing rapidly. The changes have brought abo
By : Kalthum Hassan & Rohana Yusof

RM 45.00
RM 40.50
You Save: 10.00%

Average customer rating:
5 stars  Total votes: 2
Display #  
Results 21 - 28 of 28
Advance Search
Shopping Cart
Ekoweb Your Cart is currently empty.