topheader_uum
VTEM Banners

Economics

Sort by:
KEDAH 100 TAHUN 1900-2000: ISU POLITIK DAN SOSIOEKONOMI KEDAH 100 TAHUN 1900-2000: ISU POLITIK DAN SOSIOEKONOMI
Kedah merupakan negeri yang kaya dengan khazanah sejarah, isu-isu sosiopolitik dan ekonomi. Buku ini merupakan himpunan artikel yang merakamkan sebahagian isu penting berkaitan dengan aspek sosiopolitik dan ekononi negeri Kedah sejak seabad lalu
By : Mohamad Sukeri Khalid, Rohana Mohd Yusuf, Mohamad Mustafa Ishak,

RM 30.00
RM 15.00
You Save: 50.00%

Average customer rating:
0 stars  Total votes: 0

KEDAH DEVELOPMENT ACTION PLAN 1991- 2000: EVALUATION & ACHIEVEME KEDAH DEVELOPMENT ACTION PLAN 1991- 2000: EVALUATION & ACHIEVEME
Written for policy makers, academic researchers, students, economists and the general public, Kedah Development Action Plan 1991-2000: Evaluation and Achievement presents a comprehensive exposition of the issues involved in the economic development of the
By : Fatimah Wati Ibrahim

RM 32.00
RM 16.00
You Save: 50.00%

Average customer rating:
0 stars  Total votes: 0

KEDAH: TOWARDS A DEVELOPED STATE KEDAH: TOWARDS A DEVELOPED STATE
“Kedah: Towards a Developed State” is a collection of articles that highlights strategies, recommendation and comments that should be considered and undertaken by the Kedah state government to achieve the target as a developed state by the year 2010.
By : Asan Ali Golam Hassan, Mohd Faisol Md Salleh & Maria Abdul Rahma

RM 54.00
RM 10.80
You Save: 80.00%

Average customer rating:
0 stars  Total votes: 0

KELESTARIAN PENGHIDUPAN PETANI LUAR BANDAR KELESTARIAN PENGHIDUPAN PETANI LUAR BANDAR
Kelestarian penghidupan merupakan satu pendekatan yang sinonim dengan usaha membasmi kemiskinan. Pendekatan ini memberi tumpuan kepada kekuatan manusia untuk menjalani kehidupan yang lebih bermakna tanpa menjejaskan hak dan keperluan generasi yang akan da
By : Ahmad Zubir Ibrahim & Chamhuri Siwar

RM 34.00
RM 30.60
You Save: 10.00%

Average customer rating:
5 stars  Total votes: 2

KEMISKINAN: ISU PENDAPATAN DAN PROGRAM PEMBASMIAN KEMISKINAN: ISU PENDAPATAN DAN PROGRAM PEMBASMIAN
Buku ini adalah hasil daripada penyelidikan atau kajian sebenar yang telah dilakukan oleh para penulis dalam buku ini. Koleksi karya ini membincangkan tentang isu dan masalah kemiskinan di Malaysia yang masih berlarutan sehingga kini. Pelbagai program tel
By : Siti Hadijah Che Mat

RM 40.00
RM 36.00
You Save: 10.00%

Average customer rating:
5 stars  Total votes: 2

KERJASAMA EKONOMI ASEAN: PERALIHAN DAN PERUBAHAN KERJASAMA EKONOMI ASEAN: PERALIHAN DAN PERUBAHAN
Perubahan yang ketara telah berlaku dalam bidang kerjasama ekonomi ASEAN.
By : ASEAN Secretariat

RM 54.00
RM 48.60
You Save: 10.00%

Average customer rating:
0 stars  Total votes: 0

MASYARAKAT ORANG ASLI: IMPAK PROGRAM PENEMPATAN SEMULA MASYARAKAT ORANG ASLI: IMPAK PROGRAM PENEMPATAN SEMULA
Orang Asli merupakan kaum minoriti yang peratusannya kurang daripada satu peratus daripada jumlah penduduk Malaysia. Di Malaysia tumpuan dasar pembangunan Orang Asli telah dilaksanakan sejak 1954 melalui Akta Orang Asli (Akta 134) dan penubuhan Jabatan Or
By : Devamany S. Krishnasamy & Asan Ali Golam Hassan

RM 50.00
RM 45.00
You Save: 10.00%

Average customer rating:
5 stars  Total votes: 2

NAJIBNOMICS: TRANSFORMING MALAYSIA  TO A HIGH-INCOME NATION NAJIBNOMICS: TRANSFORMING MALAYSIA TO A HIGH-INCOME NATION
This book attempts to understand Najibnomics-economic policies advocated by the sixth Prime Minister of Malaysia, Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak, since he helmed office on April 3, 2009.
By : Irwan Shah Zainal Abidin

RM 55.00
RM 49.50
You Save: 10.00%

Average customer rating:
3 stars  Total votes: 3

ORGANISASI INDUSTRI: TEORI DAN APLIKASI ORGANISASI INDUSTRI: TEORI DAN APLIKASI
Organisasi Industri ialah kajian mengenai firma, pasaran dan industri. Dalam sistem ekonomi kapitalis pasaran bebas dan ekonomi campuran yang diamalkan di kebanyakan ekonomi di dunia, firma dan pasaran memainkan peranan penting dalam perekonomian negara
By : Ahmad Sobri Jaafar

RM 34.00
RM 17.00
You Save: 50.00%

Average customer rating:
0 stars  Total votes: 0

PELABURAN MENGIKUT PERSPEKTIF EKONOMI PELABURAN MENGIKUT PERSPEKTIF EKONOMI
Pelaburan boleh ditinjau dalam aspek yang berbeza. Pelaburan dalam buku ini memfokuskan kepada perspektif ekonomi. Walaupun buku ini memberi penekanan kepada aspek ekonomi, namun sesuai untuk semua bidang sama ada bidang kewangan atau sains sosial. Oleh i
By : Sallahuddin Hassan

RM 25.00
RM 22.50
You Save: 10.00%

Average customer rating:
5 stars  Total votes: 2
Display #  
Results 11 - 20 of 28
Advance Search
Shopping Cart
Ekoweb Your Cart is currently empty.